Rad na održivoj budućnosti počinje još danas

Nastojimo da se angažujemo u promovisanju i izgradnji održivih gradova i zajednica, te promovišemo odgovorno potrošnju i proizvodnju. Smatramo da je od ključne važnosti da svaki korak u proizvodnom lancu bude usmjeren ka smanjenju negativnog uticaja na okolinu, kao i smanjenju ekološkog otiska.

Rad na održivoj budućnosti počinje još danas

Nastojimo da se angažujemo u promovisanju i izgradnji održivih gradova i zajednica, te promovišemo odgovorno potrošnju i proizvodnju. Smatramo da je od ključne važnosti da svaki korak u proizvodnom lancu bude usmjeren ka smanjenju negativnog uticaja na okolinu, kao i smanjenju ekološkog otiska.