2016.

Početak

Prvi radovi

U februaru 2016. godine smo započeli naše putovanje iz malih prostorija, ali sa velikim ambicijama. Sjedište kompanije, kako 2016. godine tako i danas, se nalazi u ulici Sergeja Jesenjina u Podgorici odakle smo i načinili naše prve poslovne korake i poduhvate.

2020.

Saradnja sa Elektrotehničkim fakultetom u Podgorici

Za buduće generacije inženjera elektrotehnike

U susretu šezdesetoj godini postojanja Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici, naša kompanija je kroz donaciju renovirala i osavremenila salu 019. Na ovaj način je Elektrotehnički fakultet dobio najsavremeniji amfiteatar multifunkcionalnog karaktera sa kapacitetom od 136 mjesta. 

Dosadašnji Amfiteatar 019 postao je Amfiteatar Electro Group i svojim izgledom i sadržajima koje nudi svrstao Elektrotehnički fakultet u red sa najpoznatijim i najmodernijim tehničkim fakultetima.