Ova Politika privatnosti korisnika objašnjava kako se Vaši lični podaci prikupljaju i čuvaju i šta se dešava sa njima kada se prijavite za poziciju u Electro Group d.o.o. Ako imate bilo kakvih pitanja, možete nas kontaktirati putem e-maila ili zvaničnog kontakt formulara.

KO SMO MI

Electro Group d.o.o. je privatna kompanija registrovana za proizvodnju, promet, usluge i inženjering sa sjedištem u ulici Sergeja Jesenjina 7, 81000 Podgorica, Crna Gora.

KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAMO

U vezi sa Vašom prijavom za rad sa nama, možemo prikupljati, čuvati i koristiti sljedeće kategorije ličnih podataka:

 • Ime, adresa e-pošte, država i sve druge informacije koje nam dostavite kao dio Vaše prijave, uključujući lične kontakt informacije.
 • Vaš CV, biografiju, propratna pisma, uzorke rada i druge detalje o prethodnim iskustvima i radnom iskustvu.
 • Informacije prikupljene tokom intervjua ili test provjere koji ste imali kod nas.
 • Demografske informacije kao što su Vaše godine (kako bismo se uvjerili da imate najmanje 18 godina).

Takođe ćemo možda prikupljati, čuvati i koristiti sljedeće tipove osjetljivih ličnih podataka:

 • Informacije o Vašem polu, rasi ili etničkoj pripadnosti.
 • Informacije o Vašem zdravlju, uključujući bilo koje zdravstveno stanje (ako odlučite da ih pružite).

PRINCIPI ZAŠTITE PODATAKA

Mi ćemo se pridržavati zakona i principa o zaštiti podataka, što znači da će Vaši lični podaci biti:

 • Korišćeni na zakonit i transparentan način.
 • Korišćeni samo u opravdane svrhe koje smo vam jasno predočili, i neće biti korišćeni ni na jedan drugi način koji nije kompatibilan sa tom svrhom.
 • Relevantni za svrhe o kojima smo Vas obavjestili i ograničeni samo na te svrhe.
 • Tačni i ažurirani.
 • Zadržani onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe o kojima smo Vas obavjestili.
 • Čuvani na sigurnom.

KAKO KORISTIMO VAŠE INFORMACIJE

 • Prikupljamo, koristimo i čuvamo Vaše lične podatke kako bismo:
  • Obradili Vašu prijavu i komunicirali sa Vama o njoj.
  • Procjenili Vaše kvalifikacije za dostupne pozicije.
  • Sproveli provjeru referenci.
  • Interno analizirali podatke.
 • Nakon što primimo Vašu prijavu, obradićemo informacije kako bismo odlučili da li ispunjavate osnovne uslove za ulazak u uži izbor za odgovarajuću poziciju. Ako ispunjavate, odlučićemo da li je Vaša prijava dovoljno dobra da Vas pozovemo na intervju (a za neka mjesta, da uradite i dodatne testove).
 • Ako odlučimo da Vas pozovemo na intervju (ili više intervjua) ili zatražimo od Vas da uradite dodatne testove, koristićemo informacije koje nam pružite na intervjuu ili na testu kako bismo odlučili da li da Vam ponudimo radno mjesto. Zatim ćemo razmotriti Vaše reference prije nego što potvrdimo Vaš termin.

KAKO KORISTIMO OSJETLJIVE LIČNE INFORMACIJE

Koristićemo Vaše osjetljive lične podatke samo u onoj mjeri u kojoj nam je to dozvoljeno zakonom:

 • Koristićemo informacije o Vašem statusu invaliditeta da bismo razmotrili da li treba da obezbjedimo odgovarajuća prilagođavanja tokom procesa zapošljavanja, na primjer, da li je potrebno izvršiti prilagođavanja tokom intervjua.
 • Koristićemo informacije o vašoj nacionalnosti ili etničkoj pripadnosti da procjenimo da li će za Vas biti potrebna radna dozvola ili viza.

KAKO SE PRIKUPLJAJU VAŠI LIČNI PODACI

Možemo prikupljati lične podatke o Vama iz sljedećih izvora:

 • Od Vas kao korisnika.
 • Od agencija za zapošljavanje.
 • Od referenci koje ste naveli.

GDJE SE VAŠE INFORMACIJE ČUVAJU

Sve informacije koje posjedujemo čuvaju se na našem bezbjednom serveru. Koristimo sve standardne procedure i bezbjedonosne standarde da spriječimo neovlašćeni pristup našem serveru. Vaše podatke ćemo čuvati samo onoliko dugo koliko je neophodno za naše aktivnosti tokom procesa zapošljavanja.

OSTALO

Moguća su povremena ažuriranja ove stranice. Kada do toga dođe, promjeniće se datum postavljanja nove Politike privatnosti. Primjenjiva je ona Politika privatnosti koja je trenutno objavljena na sajtu.

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili nedoumica možete nam pisati na info@electrogroup.me

Ova stranica je posljednji put ažurirana 1. aprila 2024. godine.